Lisätietoa seminaarin teemoista

 

Perjantai 28.10 - aamupäivän ohjelma isossa salissa:

 

Karen Roeper, Esssential Motionin kehittäjä, liike- ja tanssiterapeutti, Rosen-menetelmän opettaja (USA)

Our greatest guides are our bodies. Embodied mindfulness is the gateway to coming home to ourselves. 

Keho tärkeänä oppaana. Kehotietoisuus tarjoaa väylän kotiin omaan itseemme.

Suurimman osan elämää sisäinen dialogimme on oman pään sisäistä vuoropuhelua. Karen Roeper on kehittänyt tapoja, miten keho voi olla osa sisäistä dialogia, jolloin ymmärrykseemme  itsestämme, elämästä ja vuorovaikutuksesta tulee enemmän laajuutta ja syvyyttä. Karen Roeper demonstroi, miten kehon kuuntelun avulla voi myös hellittää rajoittavista uskomuksista ja pidäkkeistä  ja saada itsensä ilmaisuun vapautuneisuutta ja rikkautta. 

Seminaarissa Karen Roeper tarjoaa kokemuksellisen johdannon kehotietoisuuteen (tulkkaus suomeksi).

Karenin omin sanoin englanniksi:

Our greatest guides are our bodies. Embodied awareness is the gateway to coming home to ourselves.

For most of our lives, our dialog is primarily in our heads. In three decades of working with embodied awareness, I have discovered it is possible to guide people towards developing an inner dialog with their bodies. By actually following where our movement leads us we learn to listen deeply to our authentic selves. In this way, we can cultivate a capacity to attune ourselves to our bodies and create new references for what is possible in our lives. From there we can experience the world and ourselves from our whole heart, mind, and body.

In my work, I utilize body awareness and mindfulness practices in combination with improvisational movement.  This is an experiential practice. With perceptive and compassionate eyes, I observe where bodies are stuck and where they are free. I work with people alone, in dyads, and as a group.

For the Finnish Home Body Seminar, I will offer a demonstration of how I work with individuals. Through  gentle guidance, individuals are able to dissolve habitual and often unconscious holdings in the body that create restrictive beliefs about who they are and what they can do.  As each person enters into a deep dialog between the body and its expressive movement, they discover and remember how they long to live in the world and connect with others. They move into the new possibility of dwelling in an expanded and open-hearted body.

My goal in sharing this work is two-fold. First, I want to offer you, as a participant, an immediate experience of your own embodied awareness which leads to expanded expression and aliveness. Second, my desire is for people to witness a unique way of working with individuals using this transformative approach.

When I am engaged with others in embodied awareness, I am guided by a deep faith in the wisdom inherent in each of us to transform ourselves.  There is a power that comes from contacting the self on a visceral level, a power that leads to an opening of the heart and a return home to whom we truly are.  I always feel very honored and extremely touched to be able to meet people at this intimate level when a moment of truth rings out through their bodies in an expression of aliveness, connection and heart.

 

 

Reija Suntio, rosenterapeutti, hengityskoulu- ja mindfulness- ja    jännittäjäryhmän ohjaaja

Myötätuntoisen kehosuhteen luominen - näkökulmia jännittämiseen ja hellittämiseen

Murehditko jo päiviä, jopa viikkoja ennen tärkeää ja pakolliselta tuntuvaa esiintymistä? Jännittyykö kehosi jo pelkästä asian ajattelemisesta? Jännitätkö sosiaalisia tilanteita?
Kärsitkö lihasjumeista? Hartioita kolottaa ja selkä on tulessa?
Tukalista tunteista ja kehontuntemuksista pois pyrkiminen on luonnollista. Usein kuitenkin halu korjata tilanne sisältää vaatimuksen, itsensä arvostelua ja voi johtaa jopa uupumiseen silloin kun voimat ovat vähissä.

Myötätuntoinen kehosuhde luo sallivaa, joustavaa suhdetta jännittämiseen ja lihasjumeihin. Se auttaa kuulemaan tunteita syvemmin, ilman vaatimuksia tai muuta ajatusten hälinää.
Tule kuulemaan ja kokemaan, miten voisit auttaa itseäsi hellittämään ja hengittämään vapaammin!

Tutustu Reija Suntioon tästä

 

 

Jaana Laukkarinen, DI, organisaatiokonsultti Practitioner Certificate in Consulting and Change (Tavistock Institute), työnohjaaja (STOry)

Johtajan keho – kone vai kumppani (luento)

Työssä hallitsevat järki ja toiminta, jossa keho jää toisarvoiseksi suosittajaksi. Mitä on kehon kieli? Mitä tärkeää keho kertoo? Mikä muuttuu, jos ymmärrän kehon ja mielen erottamattomaksi kokonaisuudeksi?
Tietoisuus omasta kehosta on oleellista. Kohtelenko omaa kehoani kuin koneen osaa, josta ruuvaamalla ja rassaamalla otan yhä enemmän tehoja vai onko keho minulle ajattelun ja mielen saumaton yhteistyökumppani, joka kantaa mukanaan syvää viisautta?
Kun johtajan työpäivä päättyy ja hänen fyysinen kokemuksensa on kuin olisi juossut maratonin, vaikka on todistettavasti istunut koko päivän palavereissa, on tärkeää ymmärtää, mistä kehon kuormittumisen kokemus on peräisin.
Esitys avaa henkisen työn kokonaisvaltaisuutta: kuinka viestimme monella tasolla, kuinka ne asiat, joita mieli ei pysty käsittelemään, tulevat kehon kannettaviksi ja kuinka ne ilmenevät.

Tutustu Jaana Laukkariseen tästä

 

Perjantai 28.10 työpajat - valitse näistä itsellesi:

 

vaihtoehto A

Merja-Riitta Hämäläinen, opettaja, keho-ja taideterapeutti, luovuusterapian asiantuntija &

Marjut Liesmäki, keramiikkataiteilija, luovuusterapian asiantuntija, työnohjaaja

Luova keho

Kaipaatko elämääsi tai työskentely-ympäristöösi kiireettömiä hetkiä? Etsitkö luovia vuorovaikutusvälineitä ja näkökulmia työhösi? Haluatko lisätä ymmärrystäsi luovuuden ja taidelähtöisten menetelmien hyvinvointia lisäävänä tekijänä?

Luovuus on voimavara, joka on rakennettu jokaisen ihmisen sisään. Luovuuden avulla voimme ratkaista ongelmia, leikkiä, nauttia, rentoutua. Yhteisössä luovuus lisää osallisuutta, yhteisöllisyyttä, näkyväksi tulemista ja erilaisuuden sietoa.

Luova keho-workshop tarjoaa kokemuksellisen tuokion kehollisesta ja kuvallisesta työskentelystä.

’Keho on hima, oma koti, jokaisella erityinen, omanlainen. Kehon voi unohtaa, siitä voi paeta, siihen voi suhtautua välinpitämättömästi. Mutta siihen voi aina palata. Tunnustelen, ravistelen, liikutan, liikun, tanssin. Saavun omaan kehokotiini. Kehoni alkaa kertoa tarinaa minusta minulle.  Kehossa on koko elämä, mennyt, tämä hetki, tuleva. Siellä on hahmoja ja kuvia, joita voin kutsua esiin.

Koska liike häviää hetkeen ja kokemusta voi olla vaikea sanoittaa, kuvallinen jatko keholliselle kokemukselle antaa aikaa ja rauhaa kokemuksen tutkimiselle. Sisäiset kuvani siirtyvät paperille.  Käsi tuo kehosta esiin hahmoja, värejä, symboleja.  Kuvan katsominen nostaa esille sanoja ja tunteita, joita liikkeen aikana on herännyt.

Kun katson kuvaani, näen itseni.  Katson ja tunnen itseni oman elämäni luojaksi.’

Luova keho -työskentely sopii osaksi  koulujen, oppilaitosten ja työyhteisöjen hyvinvointiohjelmaa.  Se rentouttaa ja oivalluttaa, tuottaa luomisen iloa.

tutustu Merja-Riitta Hämäläiseen tästä
 

vaihtoehto B

Pirjo Salo, kehotietoisuusvalmentaja, Essential motion-ohjaaja, Rosen-terapeutti

Miten erityisherkkä hyötyy kehotietoisuuden vahvistamisesta?

Kaikki ihmiset ovat omalla tavallaan herkkiä, mutta oman erityisen herkkyyden tunnistaminen jo sinällään lisää ymmärrystä ja itsetuntemusta.Kehotietoisuuden vahvistaminen auttaa sinua pitämään itsestäsi parempaa huolta ja elämään erityislaatusi kanssa, niin että se voi olla voimavarasi.Tämä workshop pitää sisällään myös harjoituksia mitkä lisäävät kehossa olemista, tarkoituksena turvallisuuden ja omien rajojen vahvistaminen kehossa.

Tutustu Pirjo Saloon tästä

 

 

vaihtoehto C (luento ja työpaja)

Ulla Kaukonen, fysioterapeutti, Rosen-terapeutti ja Essential Motion -ohjaaja

Kehotietoisuus fysioterapeutin työvälineenä

Tule kuuntelemaan kokemuksia kehotietoisuudesta terapiatyössä sekä asiakkaan että terapeutin näkökulmasta! Millä tavalla asiakas hyötyy kehotietoisuutta lisäävistä harjoitteista ja hoidoista? Miten kehotietoisuuden vahvistaminen vaikuttaa kivun hoidossa? Millaisia haasteita kipu tuo kehotietoisuusharjoitteluun?

Miten terapeutti voi hyödyntää omaa osaamistaan ja kokemustaan kehotietoisuudesta asiakkaan kohtaamisessa ja vuorovaikutussuhteen luomisessa? Millaista tietoa terapeutti saa oman kehonsa avulla asiakkaan tilanteesta? Miten huomioida oma kuormittuminen terapiatyössä ja miten kehotietoisuus voi siinä auttaa?

Mieltä ja kehoa ei voi erottaa toisistaan. Fysioterapiasuhde on vuorovaikutussuhde, jossa nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tarve on aina läsnä riippumatta siitä, minkä pulman kanssa asiakas on vastaanotolle tullut. Työskentelen asiakkaiden kanssa sekä perinteisemmillä fysioterapiamenetelmillä että psykofyysisin keinoin. Toisten kanssa käydään syväluotaavaa terapiaprosessia. Jollekin hoidot ovat tuki arjessa ja työssä jaksamiseen. Toisilla kehotietoisuus tuo konkreettista apua arkeen kehonhahmotuksen ja hallinnan parantuessa. Jokainen terapiaprosessi on yksilöllinen matka kehotietoisuuden ollessa isompana tai pienempänä osana - kuitenkin aina läsnä!

Luennolla tehdään pieniä havainnollistavia käytännön harjoitteita.

Tutustu Ulla Kaukoseen tästä

 

 

 

 

Eeva-Maija Salo, työnohjaaja STOry, mindfulness-ohjaaja. proviisori

Interaktiivinen tanssiesitys: Sanaton tarinani muutoksesta

Sanoihin verrattuna keho on ylivoimainen tarinankertoja. Tässä interaktiivisessa tanssiteoksessa kerron liikkeen avulla kasvustani tietoisempaan elämään, elämään, jossa olen enemmän läsnä itselleni ja muille. Esitys on hyvin henkilökohtainen, lopputyöni Mindfulness ohjaajakurssillani.

Tanssi syntyi hyvin vaivatta, suorittamatta. Eräänä yönä mieleeni nousi idea miten kerron liikkeen avulla kasvuni Mf-ohjaajaksi. Idean toteuttamiseen sain apua ja ennen kaikkea henkistä tukea tanssija Jonna Aaltoselta. Tämä tanssini kertoo suorittavasta minästä, jolle mikään ulkopuolinen tieto ei riitä. Pysähdyksen kautta tapahtuu muutos, joka avaa uuden näköalan elämään ja olemiseen

 

 

vaihtoehto D

Regina Skogberg, meditaatio- ja Essential motion -ohjaaja

Kehon henkinen ulottuvuus - Henkisyys kehossa

Kehomme kautta kommunikoimme, aistimme, koemme ja ilmennämme itseämme tässä maailmassa. Keho on jokseenkin selvä fyysinen asia, mutta mitä on henkisyys? Ja miten se ilmenee kehossa? Mitä hyötyä on kehotietoisuudesta henkisellä tiellä? Mihin me sitä tarvitsemme?

Tarvitsemme kehotietoisuutta, jotta voimme kokea olevamme kokonaisia ja ehyitä. Jotta voimme kokea olevamme turvassa ja yhteydessä omaan ytimeemme, omaan tässä ja nyt hetkeemme. Kehon kautta avautuu intuition, älykkyyden ja viisauden tila itsessämme, ja voimme antaa tämän tilan ohjata elämäämme tarkoituksenmukaisempaan suuntaan sen sijaan, että antaisimme kokonaisohjauksen levottomalle ja kriittiselle ajattelunvirrallemme.

Miten helppoa onkaan etsiä vastauksia ulkopuoleltamme, jolloin kehon viisaus ohitetaan. Kehomme koostuu 50 triljoonasta älykkäästä solusta, jotka kaikki ovat jatkuvassa yhteydessä ja yhteistyössä toistensa kanssa. Kun olemme tukevasti ja rennosti läsnä omassa kehossamme niin myös syvempi ja viisaampi ulottuvuutemme voi avautua sitä kautta. 1200-luvulla elänyt sufimystikko Rumi sanoi; ”ihmismielen tuolla puolen on niitty, tavatkaamme siellä”. Polkua tähän niittyyn tutkailemme workshopin aikana kehon, liikkeen ja tietoisuutemme kautta. Toivon Sinun saavan mukaasi päivästä kokemuksen tästä niitystä, joka avautuu kehosi kautta kauniina ja avarana tilana itsessäsi.

Tutustu Regina Skogbergiin tästä

 

 

Lauantai 29.10 luennot:

Päivi Pylvänäinen, laillistettu psykologi, tanssiterapeutti, M.A. in dance  and movement therapy: 

Kehotietoisuus ja kehonkuva

- miten olen yhteydessä itseyteen ja  ympäristöön

Kehonkuva on käsite, jolla tarkoitetaan monikerroksista kokonaisuutta, johon sisältyy sekä yksilön kokemus omasta kehostaan että suhteesta ympäristöön. Kehonkuvassa on kolme aspektia: olemusseikat, kehoitseys ja kehomuisti. Kehonkuva on itseyden kokemuksen ydintä, ja ihmisen tapa olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa heijastuu kehonkuvassa, samalla kun vuorovaikutuskokemukset ovat myös kehonkuvaa muovaavia. Kehotietoisuus on väylä päästä kehonkuvan informaation äärelle. Kehotietoisuus samalla sekä vahvistaa kehonkuvaa että mahdollistaa joustavamman toimimisen kehonkuvan sisältöjen kanssa. 
Pylvänäisen esitelmä tuo tietoa kehonkuvasta perustuen hänen tutkimukseensa tanssi-liiketerapian käytöstä masennuksen hoidossa. Tämä tieto avaa tärkeitä näkökulmia itseyden kokemukseen, turvallisuuden kokemuksen merkityksellisyyteen ja myötätuntoon.

Esitelmä tuo ihmiskuvaan vahvan kehollisuuden elementin. Nämä näkökulmat tarjoavat eväitä kokonaisvaltaisempaan itsetuntemukseen. Ne tuovat myös hyödyllisiä näkökulmia vanhemmille, mielenterveystyötä tekeville, sekä työssään kehollisuutta kohtaaville ihmisille, esim. liikunnan opettajille, terveydenhuollon henkilökunnalle ja kehoterapioita soveltaville henkilöille.

 

La 29.10 aamupäivän työpajat, valitse näistä:

 

vaihtoehto A

Päivi Pylvänäinen, laillistettu psykologi, tanssiterapeutti, M.A. in dance  and movement therapy

Kehotietoisuus ja kehonkuva - miten olen yhteydessä itseyteen ja  ympäristöön

Työpajassa sovelletaan tanssi-liiketerapian menetelmiä, joiden tavoitteena on voida turvallisesti päästä aistimaan omaa tapaa olla omassa kehossa ja tulla tietoisemmaksi siitä. Liikkuminen tehdään ryhmässä, jossa toimintaperiaatteena on kunnioittaa jokaisen omaa tapaa kokea liikkeensä ja säädellä itse tapaansa lähteä liikkeeseen.

Ks. myös luento edellä.

 

vaihtoehto B

Jenni Kallio, erityisluokanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja, luovuus- ja kehotyöskentelyn ammattilainen

VOIMAANNUTTAVA VUOROVAIKUTUS SEKÄ KEHOTYÖSKENTELY LASTEN JA NUORTEN KANSSA

Miten voin auttaa lapsia ja nuoria löytämään potentiaalinsa, voimansa ja ainutlaatuisuutensa? Miten kasvattaa itseluottamusta, osallisuutta, luovuutta ja oman elämän johtamisen taitoja? Mitä tarkoittaa kunnioittava vuorovaikutus ja hyväksyvä läsnäolo kun työskennellään lasten ja nuorten kanssa?

Työpajassa sukelletaan siihen, miten voimaannuttavaa vuorovaikutusta, kohottavia kohtaamisia ,luovaa työskentelyä, kosketusta, liikettä ja kehon kuuntelua voidaan käyttää lasten ja nuorten hyvän kasvun tukemisessa. Taustalla on lapsilähtöinen ja jokaisen omaa persoonaa kunnioittava, onnistumiskeskeisyyteen ja vahvuuksien hyödyntämiseen perustuva valmentava työote.

”Suurin hyvä, minkä voi tehdä toiselle, ei suinkaan ole rikkauksien jakaminen hänen kanssaan. Se on hänen omien rikkauksiensa paljastaminen hänelle itselleen.” Benjamin Disraeli

 

vaihtoehto C

Kristiina Laihi, HUK, terapeutti, Essential Motion -ohjaaja

Hannele Tenhu, Kristanssi ry:n toiminnanohjaaja, pastori, TRO (toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja),  tanssi- ja liiketerapian ammatilliset opinnot meneillään Eino Roiha –instituutissa. 

Vapaus olla minä

-  Miten kehotietoisuus voi auttaa tiedostamaan syvimpiä tarpeita, kohtaamaan lukkoja ja auttaa vapauteen ilmaista itseä.
Tutkimme tätä kristillisestä näkökulmasta.

Workshopissa lähdetään levosta ja rauhasta tutkimaan omaa itseä ja suhdetta kehoon. Työskentelyn perusta on, että olen Jumalan luoma kokonaisvaltainen elävä olento. Hänen rakkaus ja täydellinen hyväksyntä antaa meille tilaa olla minä kaikkine kokemuksinemme ja tunteinemme. Kun sen kaiken kohtaa koko kehollaan ja tulee tietoiseksi itsessään olevista esteistä, tapahtuu vapautumista olemaan oma itsensä ja tilaa elää täydesti.

Liikkuminen ja kehollisuus on meille (Hannele ja Kristiina) lupaa olla minä ja näkyä. Se on tuonut vapautta ja iloa. Liikkeillä ja tanssilla voi ilmaista itseä koko keholla. Ilon, kiitoksen, surun, ahdistuksen, pahan olon voi ilmaista myös suhteessa Jumalaan.
Teemoina ovat nähdyksi tuleminen ja sen todistamista toiselle parityöskentelyssä.

Workshopissa on sekä yksilö- että pariharjoituksia.

Tutustu Hannele Tenhuun tästä

 

vaihtoehto D (sama workshop kuin pe-iltapäivällä)

Pirjo Salo, kehotietoisuusvalmentaja, Essential motion -ohjaaja, Rosen-terapeutti

Miten erityisherkkä hyötyy kehotietoisuudesta?

Kaikki ihmiset ovat omalla tavallaan herkkiä, mutta oman erityisen herkkyyden tunnistaminen jo sinällään lisää ymmärrystä ja itsetuntemusta.Kehotietoisuuden vahvistaminen auttaa sinua pitämään itsestäsi parempaa huolta ja elämään erityislaatusi kanssa, niin että se voi olla voimavarasi.Tämä workshop pitää sisällään myös harjoituksia mitkä lisäävät kehossa olemista, tarkoituksena turvallisuuden ja omien rajojen vahvistaminen kehossa.

Tutustu Pirjo Saloon tästä

 

La 29.10 iltapäivän työpajat, valitse näistä:

 

vaihtoehto A (sama workshop kuin pe-iltapäivällä)

Regina Skogberg, meditaatio- ja Essential motion -ohjaaja 

Kehon henkinen ulottuvuus - Henkisyys kehossa

Kehomme kautta kommunikoimme, aistimme, koemme ja ilmennämme itseämme tässä maailmassa. Keho on jokseenkin selvä fyysinen asia, mutta mitä on henkisyys? Ja miten se ilmenee kehossa? Mitä hyötyä on kehotietoisuudesta henkisellä tiellä? Mihin me sitä tarvitsemme?

Tarvitsemme kehotietoisuutta, jotta voimme kokea olevamme kokonaisia ja ehyitä. Jotta voimme kokea olevamme turvassa ja yhteydessä omaan ytimeemme, omaan tässä ja nyt hetkeemme. Kehon kautta avautuu intuition, älykkyyden ja viisauden tila itsessämme, ja voimme antaa tämän tilan ohjata elämäämme tarkoituksenmukaisempaan suuntaan sen sijaan, että antaisimme kokonaisohjauksen levottomalle ja kriittiselle ajattelunvirrallemme.

Miten helppoa onkaan etsiä vastauksia ulkopuoleltamme, jolloin kehon viisaus ohitetaan. Kehomme koostuu 50 triljoonasta älykkäästä solusta, jotka kaikki ovat jatkuvassa yhteydessä ja yhteistyössä toistensa kanssa. Kun olemme tukevasti ja rennosti läsnä omassa kehossamme niin myös syvempi ja viisaampi ulottuvuutemme voi avautua sitä kautta. 1200-luvulla elänyt sufimystikko Rumi sanoi; ”ihmismielen tuolla puolen on niitty, tavatkaamme siellä”. Polkua tähän niittyyn tutkailemme workshopin aikana kehon, liikkeen ja tietoisuutemme kautta. Toivon Sinun saavan mukaasi päivästä kokemuksen tästä niitystä, joka avautuu kehosi kautta kauniina ja avarana tilana itsessäsi.

Tutustu Regina Skogbergiin tästä

 

vaihtoehto B

Ulla Kleberg, Essential Motion-lärare, Qigong-lärare, Rosenterapeut och Massör. Bor och arbetar i Dalarna i mellersta Sverige

QiMotion

 

Ulla Kleberg on ohjannut pitkään luovaa liikettä, Essential Motionia, sekä perehtynyt kiinalaisen lääketieteen vanhaan menetelmään Chi Kungiin. Chi Kungin vaikuttavat liikkeet on kehitetty vuosituhansien aikana, kun taas Essential Motionissa seurataan joka hetki kehossa herääviä uusia liikeimpulsseja. Erilaisuudestaan huolimatta lähestymistavat herättelevät kehon paranemisprosesseja, tuovat energiaa ja stimuloivat kehon rauhoittumista. Työpajassa tutkitaan näiden lähestymistapojen ja liikelaatujen vaikutusta ja vuorovaikutusta.

Ullan omin sanoin omalla äidinkielellään ruotsiksi: 

Qi Gong och Essential Motion har mer gemensamt än de flesta metoder jag prövat på.
Bägge bidrar till att öppna för kroppens egen läkande kraft, ger ny och frisk energi och aktiverar ditt inre lugn och ro-system. "Risken" är stor att du också kommer i kontakt med glädje.
I Kina används fortfarande Qigong på sjukhus, ibland som enda behandlande metod med mycket goda resultat.
Stillhet och lyssnande inåt finns i båda.
Qi Gongens rörelser har utvecklats under tusentals år medan i Essential motion väcks nya rörelser varje sekund, om du lyssnar och följer din kropps signaler.

 

"Efter att ha jobbat med Essential Motion i många år och nu utbildat mig till Qigonglärare slås jag ofta av sambanden dem emellan och att de förstärker varandra. Under denna stund vill jag utforska detta med er."

 

vaihtoehto C

Eevi Salila-Anttila, rosen-terapeutti, TRE-ohjaaja

Läsnäoleva, kuunteleva kosketus - silta syvään vuorovaikutukseen

Miltä sinusta tuntuu olla kosketettavana? Mistä tunnistat hyvän kosketuksen? Miten voit aistia ja havainnoida sitä miten kosketat ja sitä miten sinua kosketetaan? Miten voit syventää ja laajentaa vuorovaikutusta kosketuksen kautta?

Kosketus on varhainen ja syvä vuorovaikutuksen laatu. Se vie meidät aikaan ennen sanoja. Aistimusten valtakuntaan.  Jo äidin kohdussa olemme olleet kosketuksissa aistiemme kautta. Pienelle vauvalle turvallinen äidin syli on symbioottinen kosketuksissa olemisen tila. Kosketuksen kautta voimme saada yhteyden itsessämme hyvin syvään ja varhaiseenkin tilaan, jopa aikaan ennen sanoja.

Läsnäoleva kuunteleva kosketus rakentaa sillan syvään yhteyteen omaan itseemme ja sitä kautta mahdollistaa myös yhteyden muihin ihmisiin, luontoon, eläimiin, henkisyyteen… myös omiin rajoihimme. Siihen, miten voimme tunnistaa tarvittaessa omat rajamme ja tarpeemme sekä suojella niitä tai miten kehomme on mahdollisesti suojellut meitä ei toivotulta kosketukselta.  Hyväksyvän kosketuksen avulla voimme tulla tietoiseksi myös omista suojamekanismeistamme ja saada väljyyttä tunnistella oman kehomme ja mielemme tilaa ja tarpeita.

Tässä workshopissa sinulla on mahdollisuus kuunnella kehoa ja mieltä läsnäolevan kosketuksen kautta harjoitteiden ja sanoituksen tukemana. Tunnustella sitä,  miten voit koskettaa ja tulla kosketetuksi.

Tutustu Eevi Salila-Anttilaan tästä

 

vaihtoehto D

Riitta Saarikko, kehotietoisuusvalmentaja, Essential motion -ohjaaja, Rosen-terapeutti, työnohjaaja STOry, MMT

Missä tunteet tuntuvat? Keho avuksi arjen tunnetaitoihin!

Tunteet ovat arjen apulaisia ja ne tuntuvat kehossa. Lasta ohjataan jo taaperona tunnistamaan esimerkiksi pissahätä kehotuntemuksena, ja hän hallitseekin tämän taidon erinomaisesti jo 2-3 vuotiaana. Samalla tavalla voimme oppia tunnistamaan eri tunteet ja käsittelemään niiden informaatiota kehon avulla. Tätä verraten yksinkertaista taitoa ei vain ole totuttu kulttuurissamme välittämään sukupolvelta toiselle!

Workshopissa tarkastellaan, missä ja miten perustunteet – ilo, viha, suru, pelko ja seksuaaliset tunteet – tuntuvat kehossa. Kullakin perustunteella on ihan biologiaamme liittyvät tyypilliset alueet, joissa ne aktivoituvat. Jos aktivoitunut tunne-energia jää kehoon emmekä käsittele sen tarjoamaa informaatiota – sivuutamme tai pidätämme niitä – aiheuttaa se lihasjännityksiä, kipua ja jäykkyyttä. Samalla jännitystilat rajoittavat henkistä kapasiteettiamme, supistavat kykyämme kokea, kohdata ja ilmaista aitoa itseämme.

Workshop tarjoaa käytännöllisiä, selkeitä ja tehokkaita harjoituksia erityisesti vihan, surun ja pelon tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi. Opi itsehoitoa päivän aikana aktivoituvien tunteiden käsittelyyn, jännitystilojen purkamiseen, kiputilojen ja jäykkyyksien ennaltaehkäisyyn sekä oman elävyytesi ylläpitämiseen!
 

Tutustu Riitta Saarikkoon tästä

 

 

 

Oikeus ohjelman muutoksiin pidätetään. 

Muutokset alkuperäiseen keväällä 2016 julkaistuun ohjelmaan:

Nina Reinikaisen työpaja "Somaattinen empatia" on jäänyt pois. Sen tilalla Jenni Kallion työpaja "Voimaannuttava vuorovaikutus ja kehotyöskentely lasten ja nuorten kanssa", la klo 10.30-12.00.

 

Tutustu aikatauluun...

Siirry takaisin seminaarin pääsivulle