LISÄTIETOA LUENNOITSIJOISTA JA OHJAAJISTA:

 

Reija Suntio

Olen rosenterapeutti, hengityskoulu-, mindfulness- ja jännittäjäryhmän ohjaaja. Minulla on myös kognitiivisen lyhytterapian pätevyys. Yksityisvastaanottoni lisäksi pidän koulutuksia ja ryhmiä liittyen jännittämiseen, hengittämiseen ja muuhunkin tunnesäätelyyn sekä lapsihierontaan. Ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 1998.       Jännittämisestä olen kirjoittanut viime vuonna julkaistun kirjan Kesytä jännitys -opas kasvattajalle. Kiinnostus niin pienen kuin isonkin ihmisen kasvuun ja kasvukipuihin on kuljettanut minua moninaisia polkuja. 3-vuotiaan koviksi jännittyneet hartiat, nukkumispelot ja muut jännitykset, äidin ikävät ja oma työstressini kehollisine oireineen nuorena päiväkodinjohtajana panivat etsimään hellittämisen keinoja ja syvempää ymmärrystä ruumiin ja mielen yhteyteen sekä siihen, miten vuorovaikutuksessa muokkaudumme. Olen siis ensimmäiseltä ammatiltani lastentarhanopettaja ja tietoisuus lapsen kasvusta, kehityksestä ja varhaisen vuorovaikutuksen merkityksestä ohjaa yhä monia toimiani nykyisessäkin työssäni kehoterapeuttina ja kouluttajana.  

Ajattelen, että jokainen kohtaaminen sisältää mahdollisuuden myös sisäisen lapsemme, niin oman kuin toistenkin, hyväksyvään ja myötätuntoiseen huomioon ottamiseen. Terapiatyössäni jännityksen kohtaaminen kosketuksen, katseen ja puheen kautta suuntaa aina myös lapsen kohtaamiseen, koska aikuisen itsen syvimmät tunteet kumpuavat sisäisen lapsemme kokemuksesta.       Myös mindfulness-ohjauksissani ja jännittäjien kanssa tekemässäni työssä korostuvat kehollisuus ja itsemyötätunnon teemat: se mitä olemme itsessämme ja suhteessa maailmaan. 
Olen kokenut sekä henkilökohtaisesti että asiakkaitteni kautta, että myötätuntoisen kehosuhteen tietoinen kehittäminen auttaa myös löytämään itsensä rauhoittelun keinoja ja hyväksyvämpää suhdetta jännittämiseen.  Kotona kehossa -seminaarissa puhunkin myötätuntoisen kehosuhteen luomisesta ja itsensä rauhoittelusta erityisesti jännittämisen näkökulmasta.                                                                                

Luennolla toivon näkeväni teitä, joille jännittäminen on tuttua henkilökohtaisesti, läheistenne kautta tai jotka työssänne kohtaatte jännittämisestä kärsiviä. Luento voi avata uusia ajatuksia myös teille, joiden elämää jännittäminen ei erityisesti kosketa. 

 

Jaana Laukkarinen

Työskentelen työnohjaajana, konsulttina ja kouluttajana Kehityspiikki Consulting Oy:ssä, jonka omistajana olen yhdessä seitsemän muun kollegani kanssa. (www.consulting.kehityspiikki.fi)

Olen alun perin koulutukseltani DI ja työskennellyt erilaisissa liike-elämän kansainvälisissä johtotehtävissä 15 v ajan Suomessa, Hollannissa ja Ruotsissa. Parhaana johtamiskoulunani pidän henkilökohtaista työnohjausta, johon minulla oli mahdollisuus lähes koko johtamisurani ajan. Eipä siis ihme, että hakeuduin työnohjaajakoulutukseen, kun oli aika lähteä johtamistehtävistä.
Nykyisessä ammatissani olen työskennellyt vuodesta 2006 ja työnohjauskoulutuksen lisäksi olen täydentänyt opintoja Tavistock Instituutissa Lontoossa vuosina 2011-2012. Kehotietoisuutta olen ammentanut vuosien varrella monista eri lähteistä: kirjallisuudesta ja kokemuksellisista työskentelyistä kuten konstellaatiotyöskentelyistä, psykodraamasta, Rosen terapiasta, psykoterapiasta, Essential motion –kursseilta, joogasta ja hiljaisuuden retriiteistä. Johtamisesta mielen ja kehon näkökulmasta olen myös kirjoittanut: Johtajan valta ja pelko ilmestyi Kauppakamarin kustantamana v.2014.

Itselleni on keskeistä - sekä asiakastyössäni että omassa kehityksessäni - tulla yhä enenevässä määrin tietoiseksi siitä, kuinka kokonaisvaltaisia me ihmiset olemme. Psykoanalyytikko Pirkko Siltalan sanoin: ”Ihminen toistaa ruumiissaan niitä kokemuksia, mitä mieli ei voi työstää.”
 

Ulla Kaukonen

Olen Ulla Kaukonen, ammatiltani fysioterapeutti, Rosen-terapeutti ja Essential Motion -ohjaaja. Työskentelen fysioterapeuttina  monenlaisten fyysisten ja henkisten haasteiden kanssa elävien eri-ikäisten ihmisten kanssa. Minulla on kehotietoisuuteen perustuvista psykofyysisistä menetelmistä 15 vuoden kokemus omakohtaisesti ja ammatillisesti. Hyödynnän työssäni Essential Motion –ohjaaja- ja Rosen-terapeuttikoulutustani sekä vuosien varrella kertynyttä tietoa ja ymmärrystä mm. henkisten ja fyysisten traumojen vaikutuksesta kehoon ja mieleen, varhaisesta vuorovaikutuksesta ja kiintymyssuhdetraumoista, fysiologisesta tärinästä jne. Psykofyysisistä menetelmistä voi olla apua mm. rentoutumiseen, kehonhahmotukseen, kivunhallintaan, unihäiriöihin, itsetuntemuksen lisäämiseen ja tunne-elämän haasteisiin. Työssäni pidän tärkeänä aitoa läsnäoloa ja ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista.

Pidän Kotona Kehossa -seminaarissa luennon ja työpajan: Kehotietoisuus fysioterapeutin työvälineenä. Haluan tavoittaa sekä ammattilaisia, jotka haluavat kuulla kehotietoisuuden merkityksestä omalle ja asiakkaiden hyvinvoinnille että muita omasta näkökulmastaan aiheesta kiinnostuneita ihmisiä. Minulle ammattilaisena kehotietoisuus on tärkeä elementti työssä jaksamisessa ja käyttökelpoinen työväline ihmisten auttamiseen. Asiakkailleni kehotietoisuuden lisääntyminen voi tuoda vaikkapa kykyä kuunnella kehoaan, kivunlievitystä, rentoutumista, stressinpurkukeinoja, helpotusta tunnekuormitukseen tai helpotusta hengitykseen.
 

Jenni Kallio

Jenni Kallio on erityisluokanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja sekä luovuus- ja kehotyöskentelyn ammattilainen, joka on yli toiminut yli 20 vuotta opettajana, kouluttajana ja oppimisen ohjaajana, Suomen lisäksi Yhdysvalloissa ja Intiassa. Elokuussa 2016 hän julkaisi kirjan valmentavasta työotteesta "Opettamisen Vallankumous". Lisätietoja:

www.hyped.fi

 

Hannele Tenhu

Olen luterilaisen kirkon pappi ja jo 1990 –luvulla löysin, että keho on tärkeä osa minua.  Kävin useita luovan liikkeen kursseja ja 2003 kävin 1 kk intesiivisen tanssi- ja liiketerapian koulutuksen Kanadassa.  Opiskelin myös 4 vuotisen toiminnallisen ryhmätyön ohjaaajan koulutuksen. (psykdraamaa), jossa kokemuksellisuus oli tärkeässä osassa.  Tanssiterapia  veti kuitenkin enemmän lopulta. Kävin 2012-13 Tanssi-ja liiketerapian perusopinnot Jyväskylässä Eino Roiha-instituutissa ja parhaillaan opiskelen ammatillisisa opintoja, josta tarkoitus valmistua  2017 joulukuussa.

Olen käynyt myös kursseja kristillisen tanssin alueella  ja haluan, että ihmisillä on tilaa keholliseen kokemiseen ja läsnäoloon myös kristillisestä näkökulmasta. Kirkko on perinteisesti sanan kirkko ja keho on unohdettu aika paljon, vaikka retriittejä, mietiskelyä sekä vaelluksia ym on viljelty jo vuosikymmeniä. Vuonna 2011 perustin yhdessä muiden kehollisuudesta ja tanssista innostuneiden kanssa Suomen Kristillisen tanssin yhdistyksen, Kristanssi ry. Olen toiminut sen puheenjohtajana nyt 5 vuotta. Helmikuussa aloitin toiminnanohjaanana. Papin virassa olen toiminut Turun seurakunnissa yhteensä n 20 vuotta.  Haluni on tehdä tilaa kehollisuudelle kirkossa, pidän Turussa rukoustanssiryhmiä ja erilaisia kehollisuuspäiviä ympäri Suomea ja  koulutan ohjaajia rukoustanssiin.  Liikettä ja tanssia monin tavoin messuissa ja muissa kirkon tilaisuuksissa.

Itselle nimenomaan kehollisuus ja kehotietoisuus on alue, jota haluan lisätä kirkon piiirissä ja tuoda muutenkin ihmisille tietoa ja kokemusta   kehollisuudesta kristillisestä näkökulmasta.  Luomiskertomuksessa esiintyvä  "elävä olento”,  jonka Jumala loi, on heprealainen sana  on "nefesh" ja tarkoittaa kokonaisvaltaista olemusta, joka siis sisältää kehon ja mielen (sielu ja henki). Niitä ei erotella, niin ei tehty silloisessa kulttuurissa. Kreikkalainen kulttuuri toi mukanaan kehon ja mielen erillisyyden, joka  siis tuli vähitellen vahvasti myös kristillisyyteen.  On aika palata alkuperäiseen.
Itselleni on tärkeää, että voin kokea Jumalan ja suhteeni Häneen  myös kehollisesti.  Niin on ollut aina, viime vuosina olen yhä enemmän tajunnut miten tärkeää se on.  Jeesushan syntyi ihmiseksi kehoon kokemaan kuten ihminen. 

 

 Eevi Salila-Anttila

Olen Rosen-terapeutti ja TRE-ohjaaja.  Työskennellyt ammatinharjoittajana tällä alalla vuodesta 2005. Työskentelen Tampereella ja Lahden alueella Hollolassa käyttäen edellä mainittuja menetelmiä ja myös lapsihierontaa.  Kohtaan ihmisiä koskettamalla käsilläni, silmilläni ja aistimalla kehotietoisesta tilasta käsin ja sanoittamalla kokemaani ja näkemääni asiakkaalle. Olemalla peilinä, viestintuojana ihmisestä itsestään. Tällä tavoin pyrin tukemaan asiakasta jäsentämään itseään uudella, eheämmällä tavalla.

Käytän käsillä koskettaessani läsnäolevaa, kuuntelevaa kosketusta, jossa asiakkaalle tulee mahdollisuus tunnistaa oman kehonsa tilaa turvallisessa, syvässä vuorovaikutuksessa, jossa kosketus ei vaadi keholta muutosta vaan antaa tilaa asiakkaan kehotietoisuuden rakentumiselle ja eheytymiselle. Näin syntyy myös mahdollisuus tunnistaa omia kadoksissa olevia osiaan, suojamekanismejaan ja löytää uudelleen omia voimavarojaan ja terveitä rajojaan.

Tällainen tapa koskettaa on minulle itsellenikin syvä eheyttävä kokemus, syvä kehollinen yhteys toisen ihmisen kanssa, syvä luottamuksellinen tila, joka antaa minulle mahdollisuuden olla itselleni avoimessa tilassa ja samalla yhteydessä toiseen.  Antamassa ja saamassa samaan aikaan. Työn ohella tämä on myös tapani olla olemassa. 

Eevin kotisivuille

 

 

Tutustu myös tapahtuman järjestäjiin - he ohjaavat myös työpajoja seminaarissa.