Täydennyskoulutus Kotona kehossa -valmentajaksi

Haluatko ohjata kehotietoisuus- ja kehotunnetaitoja? Saada syventävää tukea omalle kasvullesi?

Tavoiteena

on kehon viisauden ottaminen työvälineeksi toimiessasi erilaisissa ohjaamis-, johtamis- ja opettamistehtävissä.

Löydä ja kehitä itsellesi mielekkäitä tapoja ja keinoja toimia niin, että oma erityisyytesi ja persoonalliset vahvuutesi voivat tulla esiin entistäkin vahvemmin! Oman ytimesi laadut, persoonasi, elämänkokemuksesi ja kehotietoisuuden kautta käymäsi henkilökohtaisen tunneprosessin tuoma ymmärrys ja viisaus integroituvat osaksi työotettasi kohdatessasi toisia ihmisiä. Tämä tuo lisää syvyyttä koko ammatilliseen osaamiseesi.

Huomaa: Voit tulla mukaan koulutukseen myös oman henkilökohtaisen kehityksesi vuoksi, tukeaksesi oman elämäsi johtajuutta ja tuodaksesi syvempää läsnäoloa ja kohtaamisen laatuja ihmissuhteisiisi.  Toisten ihmisten ohjaaminen on myös voimallinen keino lisätä omaa kehotietoista läsnäoloa ja kykyä kuunnella kehon kieltä ja viisautta.

Koulutus on jatkoa Kotona kehossa -valmennukselle, joka tarjoaa koulutuksen perustan. Jos et ole vielä osallistunut valmennukseen, tutustu siihen tästä.

Koulutuksen kolme sisältöaluetta

1. Kehotietoisuuden ja kehotunnetaitojen ohjaamisen perusta

 

• kehität kykyä, miten ohjata toisia läsnäolon tilaan, kehotietoisuuteen ja oma kehotietoisen kokemuksen tutkimiseen

• ohjaajan eettiset kysymykset, oman ammattitaidon rajat ja vastuu

• opit turvallisen tilan luomista, asiakkaan/ ryhmän prosessin seuraamista, stressireaktioiden havaitsemista ja traumasensitiivisyyttä

• opit luovan liikkeen ja leikin ohjaamista (esimerkki luovan liikkeen tunnin rakenteesta) sekä hahmotat, miten ja milloin hyödyntää kontrolloitua (kehotietoista) liikettä

  • hellittäminen ja kehoon luottaminen

• kehon ja tunteiden yhteys, kun ohjaat toisia

  • tunteiden kohtaaminen, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen
  • tunteiden säätely
  • keholliset tuntemukset ja jännitystilat

• syvennät taitoasi käyttää omaa kehoasi työvälineenä, resonanssi

• selkeytät, miten erotat intuition ja projektion toisistaan sekä kykenet tarjoamaan avoimen mahdollisuuksien tilan toiselle

• opit, miten ohjata kehotietoisen kokemuksen sanoittamista, jakamista

• saat keinoja ryhmän yhteisöllisyyden rakentamiseen ja sen tukemiseen

 

2. Syventävät taidot

• erilaisten harjoitusten ohjaaminen (oman harjoitustyökalupakin perusta, jota voit myöhemmin luovasti varioida)

• ydin/sielu – miten koskettaa ja tukea syvempää yhteyttä ja asiakkaan esiintuloa?

• miten säilyttää turvallinen tila ei-tietämisen hetkessä, valmiiksi tietämisestä luopuminen

  • ohjaajan oma kyky säilyttää kehollinen läsnäolo ja turva haastavissakin tilanteissa

 

3. Missä ja miten sovellan Kotona kehossa -valmentajuuttani?

• tarkastelet, mihin haluat tuoda kehon viisauden osaksi työotettasi (esim. ohjata ryhmiä, henkilökohtaisesti, terapia, couchaus, työnohjaus jne. riippuen aiemmasta osaamisestasi)

• tutkit, mitkä ovat sopivia työkaluja ja mitä syvyysastetta kehotietoisuuden ohjauksessa tavoittelet. Ovatko ideaaliset asiakkaasi vasta-alkajia/ jo jonkin verran kokeneita kehotietoisuuden saralla? Mitä he kaipaavat? Mikä olisi heille sopivia väyliä kehittyä kohti omia tavoitteitaan?

• tutkit tapoja tuotteistaa ja markkinoida omaa osaamistasi. Keitä ovat omat ideaaliasiakkaasi – keitä voita auttaa eniten ja millä tavoin?

 

Kotona kehossa -valmentajakoulutuksessa oppimiasi taitoja voit käyttää yksilötyöskentelyssä oman olemassaolevan ammattitaitosi lisänä. Opit, miten ottaa kehoa ja sen kieltä huomioon.  Huomaathan, että tämä koulutus ei kuitenkaan opeta kokonaisen Essential motion -yksilöohjauksen tai vastaavan ohjaamista, sillä sen oppimiseksi tarvitaan erityistä harjoittelua ja se edellyttäisi erillistä koulutusosiota.  

 

Neljä elämänviisautta myös tämän koulutuksen arvopohjana!

Kotona kehossa -valmennuksen aikana tutkit ja tarkastelit neljää Essential Motionkin perustassa olevaa elämänviisautta. Nämä neljä asiaa muodostavat arvopohjan myös Kotona kehossa -valmentajakoulutuksessa.

1. Hyväksyvä tietoinen läsnäolo

2. Mikä on itselle aidosti merkityksellistä?

         * kyky kuunnella omaa ydintä ja sisäistä totuutta

3. Oman totuuden ilmaiseminen

          * taito tuntea ja ilmaista tunteita sekä tiedostaa, mistä tunteet kertovat
          * rakentavan kommunikaation taito
          * aito kuuntelu

4. Unelmat ja tavoitteet: avoimuus vastaanottaa kiinnittymättä tiettyyn lopputulokseen.

 

Mitä tehtäviä kuuluu Kotona kehossa -valmentajakoulutukseen?

• osallistuminen lähiopetuspäiviin, yhteensä 14 päivää

• oma ryhmä tai 2-3 henkilöä, joita ohjaat valmennuksen aikana omalla ajallasi (jos olet mukana oman kasvusi vuoksi, henkilöt voivat olla tuttaviasi, joiden kanssa sovit prosessista). Lähiopetuspäiviin sisältyy työnohjauksellinen osuus, jossa omaa toimimista ohjaajana on tila reflektoida ryhmän tuella.

• lopputyö omasta ohjaajuudesta: luova esitys ryhmälle ja vapaamuotoinen kirjallinen (tai videoitu) yhteenveto

• Kotona kehossa -miniseminaari/viikonloppukurssi, yleisölle avoin tapahtuma, jossa sinulla oma workshop, luento tai esitys. Tapahtuman markkinoinnin suunnittelu ja markkinointi yhteistyössä.

Koulutus tukee sinun osaamistasi ja tarjoaa tilan, jossa voit saada ohjaajilta ja ryhmältä tukea uusiin askeleisiin. Tarkoituksena myös on, että voit nivoa vaaditut tehtävät osaksi omaa kehitystäsi niin, että ne tuntuvat merkityksellisiltä ja tukevat sinua - eivät ole "suorituksia" suoritusten vuoksi. Myös koulutuspäivien sisältöön voit vaikuttaa esittämällä, mitä tarpeita ja toiveita sinulla on.

 

Koulutuspäivät (tapaamiset jaettu noin 13 kk ajalle)

• 4 x 1 pv
• 4 x 2pv
• 2 pv avoin viikonloppukurssi/ Kotona kehossa -miniseminaari

Yhteensä 9 tapaamista ajoittuen eri kuukausille tasaisesti. Tapaamiset viikonloppuisin - toki voimme tutkia mahdollisuutta pitää osa arkipäivisin.

1. syys/lokakuu 2020 (aloitusjakso 2 pv)

2. marras/joulukuu 2020

3. tammikuu 2021

4. helmikuu 2021

5. maalis/huhtikuu 2021

6. touko/kesäkuu 2021

7. elokuu 2021

8. syyskuun loppu 2021 (2 pv, Kotona kehossa -miniseminaari/yleisölle avoin tapahtuma)

9. lokakuu 2021 (päätösjakso 2pv)

• 2 henkilökohtaista valmennustapaamista (1h x 2) ohjaajien kanssa erikseen sovittavina aikoina

 

Koulutuksen tapaamispaikat:

Helsinki ja Turku, mahdollisesti jokin osio Kemiönsaarella (sovitaan tarkemmin)

VALMENNUS ALKAA AIKAISINTAAN LOKAKUUSSA 2020, jolloin koulutuksen päätösjakso olisi lokakuussa 2021. Edellytys osallistumisellesi on Kotona kehossa -valmennuksen ensimmäisen osion suorittaminen. Määrittelemme tapaamispäivät tarkemmin, kun kuulemme, onko ryhmä alkamassa!

 

Koulutuksen hinta:

150 €/ kk (sis alv 24%) , yht. 12 kuukauden ajan (lokakuu 2020-syyskuu 2021). Lisäksi rekiströintimaksu 300 € (sis alv 24%) (31.1.2020 asti rekisteröintimaksu 200 €). Huomaa: Kotona kehossa -miniseminaarin/ avoimen kurssin tuloksesta jaetaan palkkio osallistujien kesken.

Hinta sisältää valmennuksen, välipalat ja materiaalit.

Takuu:

Toivomme, että lähtiessäsi valmennukseen sitoudut koko koulutukseen. Kuitenkin, jos et ole tyytyväinen tai elämäntilanteesi muuttuu, voit keskeyttää valmennuksen yhden kuukauden (kalenterikuukausi) irtisanomisajalla 30.4.2021 asti. Tämän jälkeen tulleista keskeytyksistä on maksettava myös jäljellä olevat kuukausien kk-maksu (kesäkuu2021 - syyskuu 2021). 
 

Ilmoita kiinnostuksestasi tulla mukaan koulutukseen ottamalla yhteyttä Pirjoon tai Riittaan!

Kirjoita vapaamuotoinen hakemus ohjaajille tai ota puhelimitse yhteyttä – kerro tavoitteistasi ja toiveistasi! Sisältöaiheet ja painotukset sekä myös tapaamisten ajankohtiin voit nyt esittää toiveita!

 

 

 

Lämpöisesti tervetuloa mukaan Kotona kehossa -valmentajaksi!

Yhteystiedot:

Riitta Saarikko. puh. 050 3676891, riitta(at)viisaskeho.fi

Pirjo Salo, puh. 040 7552016, pirjo(at)pirjosalo.net

 Näytä kaikki tapahtumat ›